Freistil


25 m 50 m 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m
05.12.2015   00:25,50           Kurzbahn
10.10.2015   00:26,80           Langbahn
12.12.2013   00:27,30           Kurzbahn
05./06.10.13   00:25,50           Kurzbahn
08./09.06.13     00:58,20         Langbahn
22.12.2012   00:25,70           Kurzbahn
06.12.2012   00:26,10 00:58,00         Kurzbahn
22.09.2012   00:26,80           Langbahn
16./17.06.12     00:57,60         Langbahn
14.06.2012   00:25,90           Kurzbahn
07./10.06.12   00:26,40           Langbahn
27./29.04.12   00:26,10 00:56,60         Langbahn
15.03.2012 00:11,80             Kurzbahn
25./26.02.12   00:26,20 00:56,40         Langbahn
20./21.01.12             18:54,20 Langbahn
16./18.12.11         04:34,80     Langbahn
04.12.2011   00:26,50 00:57,50         Langbahn
13.11.2011     00:55,40         Kurzbahn
25.06.2011     01:00,30         Langbahn
13./15.05.11   00:26,90           Langbahn
06./08.05.11   00:26,90           Langbahn
25./27.03.11     00:58,80   04:44,80     Langbahn
12./13.03.11   00:26,60           Langbahn
29./30.01.11           10:11,00 19:16,30 Langbahn
17./19.12.10     00:58,40         Langbahn
27./28.11.10   00:26,50 00:58,50         Langbahn
23./24.10.10   00:25,60 00:55,60         Kurzbahn
02./03.10.10   00:26,70 00:57,30 02:09,20 04:42,30     Kurzbahn
21.09.2010   00:25,90           Kurzbahn
24./27.06.10   00:26,90   02:08,00       Langbahn
19./20.06.10     00:59,50         Langbahn
14./16.05.10   00:27,70 00:59,00         Langbahn
26./28.03.10   00:26,90 00:58,70         Langbahn
19./21.03.10   00:27,10           Langbahn
27./28.02.10   00:27,10 00:58,90         Langbahn
29./31.01.10   00:26,90 00:58,50 02:12,40       Langbahn
19./20.12.09   00:28,80 00:59,00         Langbahn
29.11.2009     00:56,70         Kurzbahn
14./15.11.09   00:25,90           Kurzbahn
17./18.10.09   00:26,00 00:57,40         Kurzbahn
26.09.2009   00:26,30           Kurzbahn
24.09.2009   00:25,80           Kurzbahn
19./20.09.09     00:57,00 02:10,30 04:43,10     Kurzbahn
15.08.2009   00:27,90 01:00,40         Langbahn
12.07.2009     01:00,30         Langbahn
20./21.06.09     01:00,10 02:13,40       Langbahn
24./26.04.09   00:27,40           Langbahn
22.04.2009 00:12,30             Kurzbahn
18.04.2009     00:59,60         Langbahn
28./29.03.09     00:58,50 02:08,90       Langbahn
14./15.03.09   00:27,30           Langbahn
28.02.2009   00:27,10   02:13,60       Langbahn
22.02.2009     00:58,30   04:40,70     Langbahn
19./21.12.08             19:17,20 Langbahn
14.12.2008     00:59,10         Kurzbahn
01./03.12.08   00:26,90 00:58,50     09:37,30   Kurzbahn
26.11.2008   00:27,50 01:02,40         Kurzbahn
23.11.2008     00:57,60         Kurzbahn
12.10.2008   00:27,40 01:00,40         Langbahn
04./05.10.08   00:27,30 00:59,20         Kurzbahn
20./21.09.08   00:27,20 01:00,10 02:13,20 04:58,80     Kurzbahn
05./06.07.08   00:28,10 01:01,10 02:13,30       Langbahn
26./29.06.08   00:28,00 01:01.02 02:13,30       Langbahn
21./22.06.08     01:01,80 02:16,30       Langbahn
18.06.2008   00:28,40 01:02,20         Kurzbahn
11./15.06.08     01:01,90   04:53,90     Langbahn
23./25.05.08     01:01,30   04:55,10     Langbahn
10.05.2008       02:22,10       Langbahn
25./27.04.08     01:02,60   04:56,60     Langbahn
16.04.2008 00:13,30             Kurzbahn
04./06.04.08   00:28,40   02:23,60 05:03,60 10:27,00   Langbahn
01./02.03.08   00:28,30 01:02,80         Langbahn
23./24.02.08   00:28,50   02:22,00 05:03,60     Langbahn
21./23.12.07   00:29,10           Langbahn
28.11.2007   00:29,90 01:06,20         Kurzbahn
11.11.2007     01:06,00         Kurzbahn
12./14.10.07   00:29,60   02:29,40     21:12,40 Langbahn
06./07.10.07   00:29,50 01:06,00 02:25,20       Kurzbahn
05./08.07.07   00:29,80           Langbahn
20.06.2007   00:29,10 01:09,40         Kurzbahn
16./17.06.07   00:30,10           Langbahn
26./27.05.07       02:37,50       Langbahn
06.05.2007     01:12,50         Langbahn
18.04.2007 00:13,90             Kurzbahn
24./25.03.07   00:31,30 01:09,30 02:36,60 05:30,70     Langbahn
03./04.03.07   00:31,40 01:09,60         Langbahn
25.02.2007     01:10,10         Langbahn
27.01.2007     01:10,10         Kurzbahn
15./17.12.06       02:35,90       Langbahn
02.12.2006     01:11,60         Kurzbahn
30.11.2006     01:14,20         Kurzbahn
16.11.2006   00:32,60           Kurzbahn
12.11.2006     01:15,20         Kurzbahn
21./22.10.06   00:33,00 01:11,70         Langbahn
07./08.10.06   00:32,10 01:12,50 02:37,60       Kurzbahn
23./24.09.06   00:33,40 01:14,30         Langbahn
09.09.2006     01:12,90         Kurzbahn
01./02.07.06     01:13,40 02:43,00       Langbahn
17./18.06.06       02:44,00       Langbahn
15.06.2006     01:14,60         Kurzbahn
13.06.2006   00:33,70           Kurzbahn
03./04.06.06     01:13,50 02:41,80       Langbahn
04./07.05.06     01:12,20 02:40,30       Langbahn
06.04.2006 00:15,80             Kurzbahn
01.04.2006   00:33,80 01:14,20 02:44,60       Langbahn
19.03.2006   00:33,90           Kurzbahn
04./05.03.06   00:33,40 01:16,40         Langbahn
17./18.12.05   00:35,20   02:49,10       Langbahn
03.12.2005     01:17,90         Kurzbahn
01.12.2005     01:20,20         Kurzbahn
17.11.2005   00:35,60           Kurzbahn
13.11.2005   00:34,70           Kurzbahn
08./09.10.05   00:36,00 01:17,50 02:49,70       Kurzbahn
24./25.09.05   00:35,70 01:20,40         Langbahn
11./12.06.05   00:35,30           Langbahn
02.06.2005   00:35,90           Kurzbahn
14./15.05.05     01:23,60 02:58,90       Langbahn
24.04.2005   00:37,10           Kurzbahn
07.04.2005 00:16,20             Kurzbahn
12./13.03.05   00:38,50           Langbahn
26./27.02.05   00:38,40           Langbahn
05.02.2005   00:37,60           Kurzbahn
02.12.2004     01:31,00         Kurzbahn
27.11.2004         06:50,90     Kurzbahn
18.11.2004   00:39,00           Kurzbahn
24.10.2004   00:39,80           Langbahn
09./10.10.04               Kurzbahn
25./26.09.04   00:39,90 01:29,80         Langbahn
11./12.09.04   00:40,50           Kurzbahn
19./20.06.04   00:40,30           Langbahn
08.06.2004     01:35,70         Kurzbahn
29./30.05.04   00:42,70           Langbahn
15.05.2004   00:40,90           Langbahn
02.05.2004   00:39,70           Langbahn
01.04.2004 00:41,50             Kurzbahn
20.03.2004   00:41,50           Kurzbahn
24.01.2004   00:42,90           Langbahn
04.12.2003     01:42,60         Kurzbahn
29.11.2003   00:46,60           Kurzbahn
20.11.2003   00:45,00           Kurzbahn
11./12.10.03 00:19,40 00:44,90           Kurzbahn
24.06.2003   00:49,10           Kurzbahn
07./08.06.03   00:50,10           Langbahn
10.04.2003 00:23,20             Kurzbahn
21.11.2002   00:55,40           Kurzbahn